i-Builtin.com

สวัสดีมาร์เก็ต  
ค้นหาประกาศในเว็บ

  หน้าแรก | หมวดหมู่ประกาศ | สมัครสมาชิก | ค้นหาแบบละเอียด | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | ติดต่อลงโฆษณา  
ข่าวสารสวัสดี ณ วันที่ 27.02.2024 » โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง และใช้ความรอบคอบเป็นอย่างสูง ในการติดต่อธุรกิจ ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ไม่แนะนำให้โอนเงินค่าสินค้าและบริการก่อนในทุกกรณี หากไม่ได้ตรวจสอบให้มั่นใจเสียก่อน // หากท่านพบสินค้าและบริการต่างๆ ที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย รีบแจ้งให้ทีมงานทราบได้ทันทีนะครับ ขอบคุณมากครับ... ^_^ ด้วยความปรารถนาดีจาก เว็บสวัสดีมาร์เก็ตดอทคอม

ขาย พาเลทไม้ส่งออก พาเลทคลังสินค้า ราคาไม่แพง

โรงงานผลิตไม้พาเลท จ.ปทุมธานี รับทำพาเลทไม้ตามแบบ คุณภาพดี มีบริการจัดส่ง

 
คลิก : 34
เผยเทคนิคซื้อประกันลดหย่อนภาษี เลือกแบบไหนคุ้มค่าที่สุด

รายละเอียดประกาศ

การเลือกประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังถือเป็นการออมระยะยาวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร และที่สำคัญนอกจากได้เงินออมแล้วยังสามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้

 

ก่อนที่จะมาดูกันว่า ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ เรามารู้จักประกันชีวิตแต่ละประเภทกันก่อน เพื่อให้เราได้ประโยชน์ครอบคลุมสูงสุดที่สุด

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองจนผู้เอาประกันอายุถึง 90 หรือ 99 ปี ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20 ปี เป็นต้น เหมาะกับผู้เอาประกันที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน

 2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  อีกหนึ่งประกันที่คุ้มครองชีวิตตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยชำระเบี้ยประกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ไลฟ์ ซูเปอร์เซฟ 14/5 ของธนาคารกรุงไทย ที่คุ้มครองชีวิตถึง 14 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 5 ปี เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินและต้องการความคุ้มครองในเวลาเดียวกันและยังเป็นประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ กรุงไทยยกให้ว่าน่าสนใจ

 3. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นประกันชีวิตที่แบ่งเบี้ยประกันออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทประกัน เงินลงทุน และค่าความคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองและต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นโดยที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นได้ด้วย

 4. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์ เป็นประกันชีวิตที่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา เหมาะกับผู้เอาประกันที่ต้องการความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันสูง ประกันสุขภาพแบบไหนดี กรุงไทย

 5. ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในรูปแบบของรายได้หลังเกษียณ โดยจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันเป็นงวดเมื่อผู้เอาประกันอายุ 55 หรือ 60 ปี ตามจำนวนงวดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

ประเภทของประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

 1. การ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ กรุงไทย แบบตลอดชีพ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา จะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยจะสามารถนำค่าเบี้ยประกันมาแจ้งลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี แต่หากผู้ทำประกันเป็นผู้ไม่มีรายได้สามารถนำค่าเบี้ยไปช่วยลดหย่อนภาษีให้กับคู่สมรสได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 2. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันและเบี้ยประกันในส่วนที่ให้ความคุ้มครอง ไม่รวมเบี้ยประกันในส่วนของเงินลงทุน โดยสามารถหักได้ตามยอดเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับอื่นแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยกรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันที่สามารถนำยอดเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกิน 15% ของรายได้ก่อนหักภาษี หรือลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี หากผู้เอาประกันไม่ได้ซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบชั่วระยะเวลา ก็สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อวัยเกษียณอื่น ๆ ได้แก่ SSF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ประกันชีวิตแบบไหนดี2566 ที่ https://krungthai.com/th/financial-partner/learn-financial/1243

แล้วเราจะเลือกประกันที่เหมาะกับเราได้อย่างไรบ้างมาดูกัน

 1. เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น ต้องการให้เป็นมรดกลูกหลาน ควรเลือกประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หากต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ ควรเลือกประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือหากไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันระยะยาวก็ควรเลือกประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น

 2. คำนวณวงเงินคุ้มครอง โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ จากนั้นนำมาหักลบกับเงินออมที่ได้ จะได้เป็นวงเงินคุ้มครองที่ต้องการ 

 3. ตรวจสอบประกันชีวิตที่มีอยู่ว่าคุ้มครองครอบคลุมวงเงินที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงซื้อประกันเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ต้องการได้วงเงินคุ้มครองเพิ่ม

 4. คำนวณภาษีที่ต้องจ่าย โดยคำนวณจาก รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้ก่อนหักภาษี จากนั้นนำผลลัพธ์ไปคูณกับอัตราภาษี เพื่อดูว่าเราได้ลดหย่อนภาษีไปเท่าไร

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกประกันจากไหนดี เราขอแนะนำซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพแบบไหนดี กรุงไทยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ กรุงไทย ที่มีประกันชีวิตทุกประเภทให้เลือกได้เหมาะกับความต้องการ เพียงคลิก https://krungthai.com/th/personal/insurance/life-insurance ประกันชีวิตของธนาคารกรุงไทย รวมครบ จบทุกความคุ้มครอง หรืออาจจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันลดหย่อนภาษี ที่ https://krungthai.com/th/financial-partner/learn-financial/1247

 


ราคา 0

ติดต่อ waanjaan
โทร 0937746363
อีเมล์ verntogo@gmail.com


แก้ไข/ลบ/เลื่อนประกาศ/เลื่อนวันหมดอายุ | แจ้งลบประกาศ
โปรดใช้วิจารณญานและใช้ความระมัดระวังในการชมและเลือกซื้อสินค้าบริการบางประเภท เช่น สินค้าทางด้านกายภาพสำหรับผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะ, ยาหรือผลิตภัณฑ์บำรุงที่ไม่ผ่าน อ.ย., การให้เงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยแพงเกินจริง, การละเมิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของความเป็นไทย, การหลอกลวงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการกล่าวอ้างคำโฆษณาที่เกินจริง ไม่ควรหลงเชื่อผู้โฆษณาสินค้าและบริการใดๆ โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ...ด้วยความปรารถนาดีจากเว็บสวัสดีมาร์เก็ต... แนะนำโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่น่ารักของเราหนึ่งท่าน ว่าควรจะมีการแจ้งเตือนผู้ชมโฆษณาฟรีต่างๆ ครับ หากท่านต้องการให้เราเพิ่มเติมคำแนะนำใดๆ เรายินดีครับ แจ้งมาได้ที่ webmaster@sawasdmarket.com ได้เลยครับ
 

 
หาพาเลทไม้คุณภาพดี?

ลองเลย พาเลทไม้กรดา

พาเลทไม้มาตรฐานส่งออก ไม้ใหม่ ไม่มีไม้มือสอง แข็งแรงทนทาน ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณรวม ได้รับมาตรฐาน IPPC จากกรมวิชาการเกษตร

( รองรับมือถือ )

KORNRADA WOODEN PALLET


 

 
สวัสดีมาร์เก็ต ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับความสนใจของคุณ ลองเลือกชมดูนะครับ..

Advertisement » »
แพลเลทไม้คุณภาพ กรดา!

  รูปภาพ ประเภท หัวข้อ ราคา  
 

642690
  ขาย   รับติดมุ้งลวด มุ้งจีบ มุ้งบานเลื่อน เหล็กดัด กระจกอลูมิเนียม เหล็กดัดมุ้งลวด ผ้าม่าน ฯลฯ

ติดต่อ: 063-363-2595 ประกาศของสมาชิก / โทร: 063-363-2595 ; [อัพเดท 26/02/2024]
  0  
 

845587
  แนะนำ   หาคำตอบ โอนเงินไปต่างประเทศ ใช้เวลาเท่าไหร่ จำกัดวงเงินหรือไม่

ติดต่อ: nemophilanie ประกาศของสมาชิก / โทร: 0999999999 ; [อัพเดท 26/02/2024]
  -  
 

845216
  แนะนำ   ผ่อนคอนโดเดือนละ 5000 ควรเลือกคอนโดแบบไหนดี มาดูกัน

ติดต่อ: Vernone / โทร: 0836628373 ; [อัพเดท 24/02/2024]
  0  
 

843328
  แนะนำ   เรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้! ลงทุนอะไรดีความเสี่ยงน้อย

ติดต่อ: nemophilanie ประกาศของสมาชิก / โทร: 0999999999 ; [อัพเดท 21/02/2024]
  -  
 

841687
  ประกาศ   นักลงทุนมือใหม่ควรรู้ การซื้อขายกองทุน รวม ผ่าน Krungthai Next ทำอย่างไร กี่วันถึงได้เงิน

ติดต่อ: ว่านโบตั๋น / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 16/02/2024]
  0  
 

840226
  แนะนำ   รู้ก่อนเลือก ประกันอุบัติเหตุคืออะไร และควรเลือก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ไหนดี ให้คุ้มค่า

ติดต่อ: verboten / โทร: 0836627736 ; [อัพเดท 14/02/2024]
  0  
 

839759
  แนะนำ   โอนเงินแบบ swift code ติดวันหยุดยาว ต้องเผื่อเวลานานไหม

ติดต่อ: ว่านโบตั๋น / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 13/02/2024]
  0  
 

839588
  แนะนำ   ไขข้อข้องใจ กองทุนรวม ดีสำหรับนักลงทุนมือใหม่อย่างไร

ติดต่อ: ว่านโบตั๋น / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 13/02/2024]
  0  
 

839522
  แนะนำ   สินเชื่อมีกี่ประเภท แล้ว สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว ทำอย่างไรมาเรียนรู้กัน

ติดต่อ: waanjaang / โทร: 08637736464 ; [อัพเดท 12/02/2024]
  0  
 

839356
  แนะนำ   เลือก ประกันสุขภาพแบบไหนดี ก่อนตัดสินใจซื้อต้องดูอะไรบ้าง

ติดต่อ: Vernonie / โทร: 0860083635 ; [อัพเดท 12/02/2024]
  0  
 

844921
  แนะนำ   วิธีโอนเงิน ผ่านแอปธนาคารง่ายนิดเดียว

ติดต่อ: nemophilanie ประกาศของสมาชิก / โทร: 0999999999 ; [อัพเดท 24/02/2024]
  -  
 

837475
  แนะนำ   การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ คืออะไร สำคัญอย่างไรกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่

ติดต่อ: veronie / โทร: 0862253738 ; [อัพเดท 08/02/2024]
  0  
 

837146
  แนะนำ   เตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ โอนเงินแบบ swift code อย่างไร ไม่ให้เสียเวลา

ติดต่อ: waanbotan_ / โทร: 0893625160 ; [อัพเดท 07/02/2024]
  0  
 

836099
  แนะนำ   มือใหม่อยากลงทุนควรรู้ ลงทุนทอง มีกี่แบบ และควรเลือกแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ติดต่อ: ว่านจัง / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 05/02/2024]
  0  
 

835966
  แนะนำ   การลงทุนในกองทุนรวม เงินน้อย วัยไหนก็ลงทุนได้

ติดต่อ: ว่านจัง / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 05/02/2024]
  0  
 

830884
  แนะนำ   เรื่องควรรู้ การ ลงทุนกับทอง ทำได้กี่แบบ และแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ติดต่อ: veeneroit / โทร: 0836628846 ; [อัพเดท 24/01/2024]
  0  
 

827689
  แนะนำ   ประกอบอาชีพอิสระ อยากได้เงินก้อนด่วน แนะนำ 3 วิธีง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

ติดต่อ: waanvbotan / โทร: 0972263474 ; [อัพเดท 17/01/2024]
  0  
 

834913
  อื่นๆ   ปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดค่าเสียเวลา เมื่อถูกรถชน

ติดต่อ: ishowmeat / โทร: 0920490293 ; [อัพเดท 02/02/2024]
  -  
 

834672
  แนะนำ   การลงทุนถัวเฉลี่ย dca คืออะไร มารู้จักข้อดีข้อเสียของการลงทุนแบบนี้กัน

ติดต่อ: verity / โทร: 0972253366 ; [อัพเดท 02/02/2024]
  0  
 

599938
  ซื้อ   รับแพ็คLC( Letter of Credit)

ติดต่อ: ณัฐ ประกาศของสมาชิก / โทร: 0987423936 ; [อัพเดท 16/01/2024]
  30000000  
 

826639
  แนะนำ   4 วิธีการลงทุนกับทอง เลือกวิธีไหนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เรา

ติดต่อ: มุทิตา / โทร: 0880035450 ; [อัพเดท 15/01/2024]
  0  
 

826095
  แนะนำ   เตรียมกู้เงินออนไลน์ ลองอ่านเคล็ดลับดี ๆ ต่อไปนี้

ติดต่อ: nemophilanie ประกาศของสมาชิก / โทร: 0999999999 ; [อัพเดท 13/01/2024]
  -  
 

523605
  อื่นๆ   รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด รับเงินใน1วัน ปรึกษาฟรีLine.baannut99

ติดต่อ: ณัฐ ประกาศของสมาชิก / โทร: 0987423936 ; [อัพเดท 16/01/2024]
  240000000  
 

826077
  แนะนำ   มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงิน รวมวิธีแก้ไขมาให้แล้วที่นี่

ติดต่อ: nemophilanie ประกาศของสมาชิก / โทร: 0999999999 ; [อัพเดท 13/01/2024]
  -  


ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สวัสดีมาร์เก็ต » การเงิน การธนาคาร » อื่นๆ

 
 
 

พื้นที่โฆษณา
(B5) 

   
 
 

 

พื้นที่โฆษณาพิเศษ
อุตสาหกรรม
@สวัสดีมาร์เก็ต
(S2)

พาเลท กรดา! พาเลทไม้เบญจพรรณคุณภาพเพื่อการส่งออก ได้รับมาตรฐาน IPPC ใบอนุญาติเลขที่ TH0063

ไม้พาเลท กรดา! ผลิตจากไม้เบญจพรรณรวม และไม้ยางพารา คุณภาพดี ใช้เพื่อการส่งออก มาตรฐาน IPPC ใบอนุญาติเลขที่ TH0063

ลังไม้ กรดา! ลังไม้เบญจพรรณคุณภาพเพื่อการส่งออก ได้รับมาตรฐาน IPPC ใบอนุญาติเลขที่ TH0063


 

 

แนะนำเว็บ

ลงประกาศฟรี
SEVENDAYS
TALAD X

ขายรถ
YOU2CAR
ROD2DAY

ขายบ้าน
LolliProp
Q property

ข่าวมือถือ
ThaiFone

 

 
SEO's Tip

การลงประกาศเพื่อให้ได้อันดับที่ดีใน Search Engine ไม่จำเป็นต้องลงประกาศซ้ำๆ กันบ่อยๆ ทุกๆ วันนะครับ

ใช้วิธีเลื่อนประกาศจะดีกว่า และไม่ควรโพสข้อความซ้ำๆ กันในปริมาณมากๆ หลายๆ เว็บ อาจทำให้เป็นข้อความสแปมได้นะครับ

ลงประกาศแบบมีคุณภาพจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า พร้อมหรือยัง?

..ถ้าพร้อมแล้วลุยเลย!..
ลงประกาศฟรี sawasd

^_____^
 

 

หารถมือสอง?
ลองรถดีดี คลิกเลย!!! 

i-Builtin.com

เลือกชม สวัสดีมาร์เก็ต ในแบบ : คลาสสิค | มือถือ
YOU2CAR - ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสอง

สวัสดีมาร์เก็ต

ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณาฟรี | โพสฟรี | โปรโมทเว็บฟรี | โปรโมทธุรกิจฟรี

i-Builtin.com